Politika privatnosti

Politika privatnosti

VATROALARM d.o.o. ovlašteni servis Rosenbauer za Republiku Hrvatsku, Selnica 47 c, 49246 Marija Bistrica, OIB: 41505163506 (u daljnjem tekstu Vatroalarm).

VATROALARM posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka, a Politika privatnosti (u daljnjem tekstu Politika) uređuje postupanje s Vašim podacima prilikom korištenja naših  usluga.

Sve što trebate znati, jasno i transparentno:

 • koje podatke prikupljamo i kako,
 • kako koristim Vaše podatke,
 • koliko ih dugo čuvamo i zašto,
 • na koji način štitimo Vaše podatke,
 • s kime dijelimo Vaše podatke,
 • koje alate koristimo,
 • kako ćete ostvariti svoja prava.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO?

Vaša privatnost nam je važna, pa prikupljamo samo podatke potrebne za:

 • pružanje usluge i podrške,
 • poboljšanje Vašeg korisničkog iskustva u suradnji sa nama,
 • unapređivanje naših usluga i informiranje o njima,
 • udovoljavanje zakonskih propisa.

Dajete nam podatke o Vama i  opremi koju koristite te za istu tražite naše usluge servisa, popravka i atestiranja upisivanjem prilikom međusobne komunikacije putem maila i telefona ili koje dobijemo iz vanjskih izvora koji su zaduženi za komunikaciju sa nama za gore navedene usluge i proizvode.

Prikupljamo podatke koje upisujete prilikom:

 • prijave kvarova, informativnih upita, te komunikacijom preko naše WEB stranice ili facebook stranice,
 • komunikacije s drugim korisnicima naših usluga i proizvoda,
 • pružanja podrške, savjetovanja ili odgovora na prigovore,
 • plaćanja usluga i robe ili povrata uplaćenih sredstava,
 • drugih aktivnosti u suradnji sa nama.

Pri tome prikupljamo ime i prezime ili ime pravnog subjekta, adresu, podatke za kontakt, Vaš osobni identifikacijski broj i ostale podatke koje je nužno imati za potpunu mogućnost suradnje.

Automatski možemo prikupiti i podatke koji su dostupni prilikom pristupa i korištenja u bazi proizvođača vozila i opreme čiji smo ovlašteni servis za područje Republike Hrvatske, a koje vi posjedujete i/ili koristite:

 • informacije o uređaju koji koristiš (model, identifikator vozila i/ili opreme, mobilna mreža i slično),
 • zapise o korištenju usluga koji mogu sadržavati opise kvarova i stanja vozila i opreme, vrijeme i trajanje radova, korištene dijelove, atestnu dokumentaciju, upute i tehničku dokumentaciju o predmetnim vozilima i opremi, greške tijekom korištenja i slično,
 • sadržaj, vrijeme i trajanje telefonskog razgovora sa VATROALARM-om i telefonski i/ili fax broj s kojeg nas kontaktirate,
 • koje usluge tražite i koristite, kada i na koji način

Iz ostalih izvora:

 • od drugih korisnika (npr. komentari, ocjene, prijave zloupotreba, adresa za dostavu pošte i računa i slično),
 • vanjskih partnera u opsegu pružene usluge
 • društvenih mreža ako ste povezali VATROALARM-ov račun s računom društvene mreže (npr. ime korisničkog profila, broj telefona, adresu e-pošte i ostale podatke za koje nam date dozvolu za korištenje).

Zatražit ćemo od Vas posebno dopuštenje:

 • za prikupljanje i obradu posebnih kategorija osobnih podataka, poput spolne orijentacije, zdravstvenog stanja, vjerskih opredjeljenja i slično.
 • VATROALARM-ove usluge nisu Vam namijenjene ako ste mlađi od 18 godina i ako niste ovlašteni za komunikaciju sa nama u ime drugog privatnog ili pravnog subjekta, ali za podatke koje dobijemo ili obrađujemo ne možemo znati odnose li se na djecu. Savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.

KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE?

Prikupljene podatke, kao i podatke koje saznamo kroz pružanje usluga, obrađujemo samo u svrhu:

 • za koju su isti dani,
 • za koju ste dali privolu,
 • utemeljenu na pravnoj osnovi: mjerodavnim zakonskim propisom, legitimnim interesom ili Uvjetima korištenja.

Imate pravo:

 • znati koje Vaše osobne podatke imamo i obrađujemo,
 • zatražiti ispravak,
 • prenijeti svoje podatke i sadržaje,
 • odustati u bilo kojem trenutku od danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti.

Ako imate primjedbu vezano uz svoja prava, možete podnijeti pritužbu nadležnoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Možemo koristiti Vaše osobne podatke kako bismo:

 • Vam pružili informacije i pomoć,
 • Vam omogućili i olakšali korištenje usluga i proizvoda VATROALARM,
 • prilagodili sadržaj Vašim interesima,
 • prilagodili se Vašim potrebama,
 • obavijestili Vas o novim uslugama i ažuriranjima usluga,
 • pružili informacije o događajima i posebnim ponudama VATROALARM,
 • pružili informacije naših partnera koje Vas možda interesiraju,
 • spriječili prijevare ili druge zabranjene ili nezakonite aktivnosti,
 • zaštitili sigurnost i integritet VATROALARM-a i Vaših podataka,
 • napravili poslovne i statističke analize,
 • prema njima razvijali nove usluge, proizvode i unapređivali postojeće,
 • ispunili zakonske obaveze.

Ne dajemo na uvid, ne prodajemo, ne iznajmljujemo niti posuđujemo popis korisnika naših proizvoda i/ili usluga ili osobne podatke korisnika trećim stranama.

KAKO ŠTITIMO VAŠE PODATKE?

U potpunosti smo predani zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, neovisno o mjestu pohrane ili obrade, ili formatu u kojem se nalaze.

Surađujemo s pouzdanim i stručnim partnerima koji su obavezni koristiti visoke standarde zaštite.

Primjenjujemo prepoznate standarde informacijske sigurnosti:

 • provodimo tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na procjeni rizika,
 • provjeravamo prikupljanje informacija, pohranjivanje i načine obrade,
 • gdje je to moguće, onemogućavamo neovlašten pristup Vašim podacima ,
 • provjeravamo organizacijske i tehničke mjere zaštite,
 • poduzimamo mjere koje mogu identificirati i /ili spriječiti neovlašteno prikupljanje i zloupotrebu osobnih podataka te umanjiti potencijalnu štetu.

Poduzimamo mjere kojima Vam želimo osigurati cjelovitost podataka i dostupnost sustava za obradu pri čemu u obzir uzimamo tehnološke mogućnosti, a podatke pohranjujemo u centralno serversko računalo.

Svjesni smo da ne postoji potpuno siguran sustav i da je sigurnost potrebno neprestano unapređivati.

S KIM DIJELIMO VAŠE PODATKE?

Samo s partnerima koji su u ugovornom odnosu i samo podatke neophodne za pružanje određenih usluga. Sve osobe koje imaju pristup vašim podacima i naši partneri imaju obvezu čuvanja povjerljivosti u okviru ugovorenog odnosa, kao i provođenje organizacijskih i tehničkih mjera zaštite.

S korisnicima interneta i naše web i facebook stranice, možete sami odabrati koje osobne podatke želite javno objaviti na njima ili razmijeniti s drugim korisnicima prilikom korištenja naših usluga.

Treće strane obrađivat će Vaše podatke samo:

 • u svrhu pružanja usluga VATROALARM-a kao što su: usluge plaćanja, analize podataka, isporuke elektroničke ili zemaljske pošte, servisa, popravaka proizvoda i opskrbu potrebnim dijelovima i materijalom , provjere ispravnosti podataka i slično;

Ako su propisani zakonom u svrhu:

 • ispunjenja mjerodavnog zakona, pod zakonskog akta ili drugog propisa,
 • otkrivanja, sprečavanja ili rješavanja prijevara i sigurnosnih ili tehničkih poteškoća koje se odnose na VATROALARM ili osobne podatke korisnika njegovih usluga i proizvoda.

Podatke koje ste nam dali: ime i prezime, naziv poslovnog subjekta i e-mail adresu prenosim u treće zemlje samo kada iz baze podataka proizvođača vozila i opreme koju koristimo a za koju nas je proizvođač ovlastio za servis i održavanje na području Republike Hrvatske je potrebna izmjena u upravljačkom software-u.

Pružatelji usluga i treće osobe obrađivat će osobne podatke temeljem uputa VATROALARM-a  i u skladu s ovom Politikom i drugim mjerodavnim propisima (Opće uredbe o zaštiti podataka (EU)2016/679, , Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i drugim primjenjivim zakonima ovisno o obradi).

Za više informacija o prijenosu podataka trećim stranama pošalji upit elektroničkom poštom na smestrovic@vatroalarm.hr.

PRAVO NA BRISANJE I OGRANIČENJE OBRADE

U svakom trenutku možete podnijeti zahtjev za brisanjem osobnih podataka koji su prikupljeni u okviru korištenja usluga VATROALARM-a ili ograničiti svrhu korištenja Vaših podataka djelomično ili u cijelosti.

Svoje podatke i postavke možete izmijeniti slanjem izmjena na gore navedeni mail ili se jednostavno odjaviti s liste za primanje promotivnih ponuda putem poveznice koja se nalazi u elektroničkoj pošti.

Zahtjev za brisanjem i ograničenjem obrade možemo odbiti ako ne možemo potvrditi Vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka ili ako postoje druga zakonska ograničenja.

Brisanje osobnih podataka možete zatražiti pisanim putem na našu adresu, usmeno ili slanjem elektroničke pošte na adresu  smestrovic@vatroalarm.hr.

Po zaprimljenom zahtjevu za brisanje, potvrdit ćemo da smo zaprimili zahtjev i pokrenuli proceduru brisanja podataka. Neovlašten pokušaj brisanja podataka možete zaustaviti u roku od 24 sata od kada ste zaprimili obavijest, nakon tog razdoblja ograničit ćemo obradu Vaših podatka i pokrenuti postupak brisanja.

Vaše podatke ćemo čuvati ovisno o svrsi i sukladno mjerodavnim propisima ili legitimnim interesima koji proizlaze ili su vezani uz korištenje usluga i proizvoda VATROALARMA-a.

Zapise vezane za financijske transakcije ili račune dužni smo čuvati u skladu sa zakonski definiranim rokom, ostale kategorije podataka čuvat ćemo do roka koji smo odredili za sprječavanje prijevara, odgovore na prigovore ili druge legitimne svrhe (min 3 godine).

Rok brisanja će se produžiti zbog tehničkih ili drugih opravdanih razloga.

PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

Štitimo privatnost svojih korisnika i ne dopuštamo preuzimanje sadržaja kojim bi se povrijedila Vaša prava ili prava drugih korisnika.

PRAVO NA INFORMACIJU (PRISTUP PODACIMA)

Kao vlasnik svojih podataka imate pravo na informaciju koje podatke čuvamo i/ili obrađujemo te nam možete poslati zahtjev za dodatne informacije.

Zahtjev možemo odbiti ako ne možemo potvrditi Vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka ili postoji neko drugo ograničenje.

PRAVO NA ISPRAVAK PODATAKA

Važno je da imate točne podatke, povremeno ih provjerite.

Kako bismo Vam pomogli možemo provesti i provjeru ispravnosti podataka u tehnički i zakonski dopuštenom opsegu, kao što je verifikacija broja telefona, adrese elektroničke pošte i ostalih podataka.

Zahtjev za ispravak možemo odbiti ako ne možemo potvrditi Vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka, a obavijestit ćemo Vas ako postoji neko drugo ograničenje za ispravak.

Slat ćemo Vam podsjetnike o važnosti korištenja ispravnih podataka, te Vas molimo da nam dostavite izmjene u Vašim osobnim podacima.

VEZE S DRUGIM STRANICAMA

Na našoj stranici možete naći poveznice koje će Vas odvesti na stranice drugih davatelja usluga na koje se ne odnosi naša Politika privatnosti.

Ako ste napustili stranice VATROALARM-a slijedeći poveznice, molimo Vas da se upoznate s njihovim pravilima privatnosti i na koji način štite Vaše osobne podatke.

OBAVIJEST O PROMJENAMA I KONTAKTI

Povremeno možemo izmijeniti ova pravila, a promjene Politike objavit ćemo uz ovu Politiku privatnosti na stranici VATROALARM-a.

Objava politike provedena je 25. svibnja 2018. i primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.

Kod izmjena ove Politike prethodne verzije možete zatražiti putem maila smestrovic@vatroalarm.hr

U slučaju značajnih promjena obavijestit ćemo Vas putem elektroničke pošte ili na neki drugi prikladan način.

Nastavkom suradnje i korištenjem usluga i proizvoda VATROALARM-a nakon promjene Politike potvrđujete da ste upoznati s važećim pravilima i da pristajete na obradu podataka u navedene svrhe.

Upite i primjedbe vezane uz ovu Politiku, te dodatne informacije oko Vaših osobnih podataka prikupljenih u našoj bazi podataka možete dostaviti:

 • pisanim putem na adresu sjedišta VATROALARM d.o.o.
 • putem elektroničke pošte na adresu smestrovic@vatroalarm.hr

 

Stupanjem GDPR-a -Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka na snagu 25.svibnja 2018. godine, obvezni smo osigurati Vašu suglasnost za prikupljanje i obradu Vaših podataka.

Vatroalarm d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka korisnika naših proizvoda i usluga. Kako bismo Vam olakšali razumijevanje koje informacije i zašto prikupljamo ažurirali smo Politiku privatnosti.

Za potpuni tekst Politike privatnosti i detaljnije informacije molimo Vas da koristite poveznicu niže: Politika privatnosti